Prinášame lepšiu perspektívu

O nás

Sme aktívni občania obce Dulova Ves.

Osud našej obce nám nie je ľahostajný. Snažíme sa vytvárať hodnoty. Budúcim generáciám chceme zanechať všetko v takom stave, aby sme sa nemuseli hanbiť.

Čo chceme?

Profesionálne riadenie a správne fungovanie veci verejných.

Profesionálne riadenie a správne fungovanie veci verejných.

Zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme

Zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme

Ochranu životného prostredia, program odpadového hospodárstva.

Ochranu životného prostredia, program odpadového hospodárstva.

Komunikáciu na úrovni slušnosti.

Komunikáciu na úrovni slušnosti.

Názorové zjednotenie obyvateľov v starej a novej časti obce.

Názorové zjednotenie obyvateľov v starej a novej časti obce.

Transparentnosť procesov riadenia obce.

Transparentnosť procesov riadenia obce.

Ozmam

Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj v obci Dulova Ves pripravila pre svojich
potencionálnych užívateľov MHD dotazník, ktorého cieľom je prieskum záujmu o konkrétne
príchody a odchody autobusov.

Našou snahou je následne tieto uvedené informácie predložiť na riaditeľstvo MHD a požiadať o zmenu grafikonu na základe požiadaviek vyplývajúcich z dotazníka.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie len pár minút času a je potrebné ho vyplniť do 25.10.2021.

Blog

Zaujímate sa o dianie v našej obci?

Naši aktivitisti pre vás pripravili aktuálne informácie.