FAQ alebo často kladené otázky

Vážení spoluobčania,

počas zberania podpisov ste sa na nás obracali s viacerými otázkami, ktoré sa svojim spôsobom opakovali, preto sme sa rozhodli na pár z nich odpovedať tak ako ste nám ich predostreli.

Petícia:

Referendum:

Ako to bolo…

Ako to skutočne je…

Veríme, že sme odpovede na Vaše otázky naplnili, účasť na miestnom referende je už len na Vás!