Pošta

Pri mojej kandidatúre za poslanca obecného zastupiteľstva v Dulovej Vsi, bolo jednou z mojich priorít zriadenie pošty v Dulovej Vsi, resp. zmenu dodacej pošty z Kokošoviec na inú, dostupnejšiu poštu v meste Prešov.

Po získaní poslaneckého mandátu som začal pracovať na naplnení tohto cieľa. Oslovil som zodpovedné oddelenie Pošty, konkrétne vedúcu Oddelenia podpory pobočkovej siete, kde som predostrel problém a požadoval podmienky, za ktorých je možné zmenu dodacej pošty inicializovať.

Na odpoveď som nemusel dlho čakať, došla behom troch dní, ale bola žiaľ negatívna.

Odpoveď je k nahliadnutiu:

Následne po získaní tejto informácie, som o tejto skutočnosti informoval na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, kde som aj predložil požiadavku, aby sa zaviedol uličný systém v obci, kde by boli všetky domy riadne označené súpisným a adresným číslom, čo je aj požiadavka záchranných zložiek pre rýchlejšiu identifikáciu a navigáciu v prípade nutnosti. V súčasnej dobe sa v starej časti obce vyhodnocuje dotazník na pomenovanie ulíc a verím, že v dohľadnej dobe príde aj na realizáciu tejto zmeny, ktorá bude možno náročná pre obyvateľov kvôli zmene v dokladoch, ale na druhej strane im zabezpečí vyšší komfort pri komunikácii s taxi, kuriérom a v neposlednom rade so záchrannými zložkami.

Tomáš Dzurenda