Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) 1.12.2018 pri schvaľovaní bodu „Určenie platu starostu obce„ požadovala pani starostka, aby jej OZ okrem platu odsúhlasilo aj preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 23 dní v sume 1318,72 € + odvody. Tento návrh nebol pôvodne ani v programe schôdze, viacerí poslanci boli postavení pred „hotovú vec“. Jednalo sa o nezanedbateľnú finančnú čiastku a nebolo to predložené na diskusiu, ani v programe schôdze samostatne. Pani starostka k preplateniu nevyčerpanej dovolenky neoslovila ostatných zamestnancov obce Dulova Ves, takže nedostali rovnakú možnosť ako ona a nevyčerpaná dovolenka im prepadla. Z uvedených dôvodov som sa obrátil na prokuratúru o preverenie zákonnosti tohto uznesenia. Nasledoval kolotoč odvolaní, zmeny rozhodnutí prokurátora, ktoré končia rozhodnutím prokurátora o legálnosti tohto vyplatenia nevyčerpanej dovolenky, resp. prokurátor udáva tento postoj:

Citát z rozhodnutia prokurátora: „To, akým spôsobom a v akej výške je uplatnený nárok starostom tej ktorej obce je teda v zmysle uvedeného výsledkom morálneho postoja toho ktorého starostu pri uplatnení nároku na náhradu platu za ním nevyčerpanú dovolenku.

Morálny postoj pani starostky k danej situácii nechávam na zváženie všetkých obyvateľov, ktorí platia dane v obci Dulova Ves.