Pridáme sa k nim aj my, Dulova Ves?

Poplatky za likvidáciu odpadu sa v poslednej dobe začali zvyšovať. Nový zákon z dielne bývalého ministra životného prostredia vysvetľuje, že:
„Cieľom nového zákona nie je vyberať, čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť. Suma by sa, ale mala nasledujúce roky ešte zvyšovať. Sú obce, ktoré intenzívne pracujú na riešení odpadového hospodárstva. Ak máte záujem zlepšovať životné prostredie v našej obci, požiadajte o pomoc vedenie obce, uvidíme akú stratégiu pre nás pripravilo doposiaľ.

Viac tu …