Projekt FNT

S rastom životnej úrovne na Slovensku priamo súvisí aj nárast počtu vozidiel jazdiacich po našich cestách. Štatistiky nepustia – za posledných 5 rokov sa počet evidovaných osobných aut zvýšil o tretinu. Menej sa využíva hromadná doprava a častým javom sú autá s jedným pasažierom. Vyšší komfort prináša však svoju daň v podobe väčšieho množstva emisií. Ropa ako surovina na výrobu pohonných hmôt je fosílne palivo s ekologickou stopou. Ak chceme svojim potomkom zanechať planétu aspoň v takom stave, v akom sme ju od našich rodičov prebrali, mali by sme vážne zamyslieť nad inými alternatívami dopravy a prehodnotiť svoje spotrebiteľské správanie.

Možno budete oponovať, že prečo my, obyvatelia Dulovej Vsi, čo už my dokážeme zmeniť na ochrane životného prostredia (ŽP), keď v niektorých krajinách sveta nefunguje žiadna separácia odpadu, niektoré produkujú také množstvo emisií, že vzduch je takmer nedýchateľný. Myslím si, že každý z nás by sa mal podieľať na ochrane ŽP v rámci svojich možností. V oblasti lokálnej dopravy existuje malý priestor na vylepšenie. V súvislosti s ťažkopádnym zriaďovaním linky MHD do našej obce nás spontánne napadla myšlienka, ktorú sme zhmotnili v malom „projektiku“ a nazvali sme ho Free neighbour taxi (FNT). Na Trase Dulova Ves – Prešov jazdi mnoho nevyťažených áut tým istým smerom, v tom istom čase. Zároveň linky verejnej dopravy sú riedke. Mnoho obyvateľov Dulovej denne dochádza do Košíc – každý sám svojím autom. A na tom je postavený projekt FNT.

Aká je hlavná myšlienka projektu FNT a čo je cieľom?

  1. Ochrana ŽP – veľa áut s jedným pasažierom budú nahradené menším počtom áut s viac pasažiermi, čo znamená menej emisií.
  2. Úspora finančných prostriedkov – viac ľudí sa zloží na pohonné hmoty – doprava z miesta na miesto vyjde jednotlivca lacnejšie.

Ako to funguje? Pravidlá sú nasledovné:

Na facebookovej platforme (zatiaľ len používatelia FB) je vytvorená skupina FNT.

V prvom rade je treba požiadať o členstvo v skupine. Existujú dve možnosti:

  • buď idem niekam svojim autom a ponúknem miesta v aute. (Vodič auta s voľnými miestami v aute napíše do skupiny ponuku odkiaľ, kam, o koľkej ide, vrátane počtu voľných miest),
  • alebo potenciálny pasažier napíše dopyt do skupiny odkiaľ, kam a o koľkej by sa potreboval dostať).

Doprava je free, teda zadarmo (prípustná je dobrovoľná odmena zo strany pasažiera vodičovi), ale prioritne ide o free dopravu, odmenou vodičom bude dobrý pocit (ochrana prírody = planéta B neexistuje).

Cieľom skupiny je tiež dať vzájomne dokopy vodičov jazdiacich tu istú trasu. Cestovali by spoločne a delili by sa s nákladmi na jazdu (napr. Dulova Ves – Košice). Alebo rodičia, ktorí vozia deti do tých istých škôl, by sa mohli dohodnúť, aby nevozili každý svoje dieťa samostatne, ale jeden rodič by bral viac deti, pričom „služby“ by si striedali, napr. po týždňoch.