Referendum

Informácia k výsledku referenda:

 

Vážení občania,

Referendum za odvolanie starostky obce Dulova Ves Ing. Barbory Ježikovej, konané dňa 29.2.2020 malo pomerne vysokú účasť, nie však postačujúcu pre jeho platnosť. Účasť na referende bola necelých 42 %, referendum je teda neplatné. Počas jeho trvania svoj názor prišlo vyjadriť 412 z celkového počtu 984 oprávnených voličov. Za odvolanie starostky sa vyjadrilo 377 voličov, proti odvolaniu hlasovalo 26 občanov, 9 hlasov bolo neplatných.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu!

 

Starostku obce pred viac ako rokom do funkcie zvolilo 254 voličov. V referende ju chcelo odvolať 377 voličov, ktorí jej dávajú jasný odkaz.

 

Tím aktivistov SpoluZaDulovu bude vždy na strane občanov, bude dohliadať a upozorňovať na netransparentné nakladanie so spoločnými finančnými prostriedkami a bude dbať na dodržiavanie práv a spravodlivosti v našej obci!

Názory obyvateľov

 • Referendum

  Referendum = príležitosť slobodnej voľby.

  Alena Ňachajová
  Poslankyňa OZ

 • Referendum

  Referendum to najlepšie riešenie pre našu obec – Neváham a zúčastním sa!

  Marián Spišák
  Poslanec OZ

 • Referendum

  Od starostu obce očakávam transparentné nakladanie s verejnými financiami, kompetentnosť, odbornosť a hlavne slušnosť.

  Tomáš Dzurenda
  Poslanec OZ

 • Referendum

  Prečo referendum? Lebo naša samospráva potrebuje silného, cieľavedomého starostu, manažéra s výsledkami, ktorý našu rýchlo rozvíjajúcu sa obec dokáže premeniť na dobre miesto pre život.

  Lukáš Onofrej
  Člen komisie pre výstavbu a rozvoj
  Aktivista SzD

 • Referendum

  Prečo podporím referendum? Lebo mi zaleží na budúcnosti a budúcnosť tvoríme každý deň.

  Jozef Bialončík
  Aktivista SzD

 • Referendum

  Referendum – zmena k lepšiemu. Od vedenia obce očakávam profesionalitu, otvorenú komunikáciu, konštruktívne a systémové riešenia. Nechcem, aby sa v Dulovej Vsi zastavil čas.

  Aneta Balogová
  Aktivistka SzD

 • Referendum

  Otvorene podporujem referendum, pretože obec si zaslúži víziu z dlhodobej perspektívy. Tú môžu ponúknuť jedine skúsení a zanietení ľudia, ktorým nie je budúcnosť obce ľahostajná.

  Veronika Komárová
  Sympatizantka SzD

 • Referendum

  Prečo referendum? Jedinečná šanca sfunkčniť nefunkčné.

  Maroš Furčák
  Bývalý poslanec OZ

 • Referendum

  Referendum – svojim hlasom máte občania jedinečnú možnosť zmeniť vašu obec k lepšiemu. Využite tuto možnosť!

  Pavol Rovder
  Bývalý poslanec OZ

 • Referendum

  Referendum podporím, pretože zmena je nutná. Nesplnených sľubov už bolo dosť! Ako sa to nedá už bolo dosť!

  Bibiana Arvayova
  Aktivistka SzD

 • Referendum

  V referende vidím jedinú šancu na zmenu k lepšiemu životu v našej obci, v našej spoločnej obci.

  Jaroslav Lejko
  Člen komisie pre výstavbu a rozvoj

 • Referendum

  Referendum podporujem z viacerých dôvodov. Jedným z nich je zanechať svojim deťom hlavne funkčnú a rozvíjajúcu sa spoločnosť v prostredí v ktorom žijú.

  Erika Majerníková
  Sympatizantka SzD

 • Referendum

  Som za lepšiu Dulovu Ves pre nás všetkých, aby sme mali svetlejšiu budúcnosť pre naše deti a pre nás.

  Daniel Kolenič
  Sympatizant SzD

 • Referendum

  ÁNO. Na referende sa určite zúčastním, lebo chcem využiť tento demokratický nástroj moci na vyjadrenie svojho názoru, ktorým je nespokojnosť s výsledkami práce súčasnej starostky.

  Ján Pjaták
  Sympatizant SzD

 • Referendum

  Podporujem referendum, lebo si myslím, že dobrý starosta má obec spájať a nie rozdeľovať.

  Lucia Dzurendová
  Sympatizantka SzD

O referende