Rekonštrukcia strechy materskej školy

Na obsahu sa pracuje.